Assets & Invest Sub - EN ANAK-ANAK SYARIKAT KLUSTER KOMERSIAL

Teras utama perniagaan SMARTSEL adalah untuk membina dan mengurus infrastruktur telekomunikasi Selangor agar membolehkan ia menjadi Smart State di rantau ASEAN. SMARTSEL menyediakan Infrastruktur Digital dan Penyelesaian untuk membolehkan kerajaan dan bandar berkhidmat kepada Rakyat dengan berkesan serta merapatkan jurang digital.