Diperkenalkan pada bulan Julai, 2022 Rancangan Selangor Pertama (RS-1) adalah sebuah pelan pembangunan lima tahun negeri daripada 2021 sehingga 2025.

Ia termasuk matlamat dan inisiatif jangka pendek, sederhana dan panjang serta masa depan pertumbuhan Selangor sebagai Negeri pintar, makmur dan berdaya huni menjelang 2025.

4 TEMA STRATEGIK

STRENGHTENING
THE ECONOMY

ENHANCING SOCIAL
INCLUSIVITY
& WELLBEING

ADVANCING
SUSTAINABILITY

S.M.A.R.T & EFFECTIVE
GOVERNANCE

PENERAJU TERAS PENGUKUHAN EKONOMI

Sebagai agensi pelaburan strategik kerajaan Negeri, MBI bertanggungjawab untuk menerajui projek dan inisiatif di bawah teras Pengukuhan Ekonomi RS-1.

Teras Pengukuhan Ekonomi ini meliputi oleh dua strategi utama – 9 Sektor Fokus dan 3 Pembangunan Berasaskan Geografi.

OBJEKTIF

Menyelaraskan strategi pembangunan dan pelaburan dalam sektor tumpuan untuk menarik syarikat bertaraf dunia dan syarikat unicorn

Memacu projek pemangkin mengikut sektor tumpuan utama yang memanfaatkan kekuatan negara untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan ekonomi

STRATEGI TERAS PENGUKUHAN EKONOMI

9 SEKTOR TUMPUAN

PELABUHAN & LOGISTIK

EKONOMI DIGITAL

AUTOMOTIF

HALAL

PELANCONGAN

AGRITEKNOLOGI

AEROANGKASA

SAINS HAYAT

ELEKTRIK & ELEKTRONIK (E&E)
DAN
KEJURUTERAAN & MESIN (M&E)

3 PEMBANGUNAN BERASASKAN GEOGRAFI

PENDEKATAN KAMI

Kami sedang melaksanakan strategi ABC untuk meningkatkan ekonomi negeri

Memperkasa

Memupuk dan mengukuhkan kecekapan asas sembilan sektor tumpuan dan pembangunan berasaskan geografi yang disenaraikan dalam RS-1

Penghubung

Menggalakkan pembangunan modal insan dalam bidang yang akan menyokong pertumbuhan ekonomi

Pemangkin

Memperkasakan transformasi digital untuk meningkatkan ketangkasan perniagaan

MATLAMAT PENGUKUHAN TERAS EKONOMI

  • Pertumbuhan KDNK tahunan
  • Pelaburan tahunan yang diluluskan dalam sektor keutamaan dan kerumitan yang tinggi
  • Jumlah pekerjaan tahunan
  • Penembusan jalur lebar tetap