About Us - BM MENGENAI KAMI

MENGENAI

MBI SELANGOR

Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) telah ditubuhkan dibawah Enakmen Menteri Besar Selangor (Enakmen No: 3 1994) pada 21 September 1994. MBI Selangor merupakan sebuah badan yang ditubuhkan khusus untuk mentadbir pengurusan aset dan pelaburan milik Kerajaan Negeri serta mewakili Kerajaan Negeri dalam melaksanakan aktiviti berunsur perniagaan yang di luar bidang kuasa Kerajaan Negeri. MBI juga berperanan mempromosi dan mendukung usaha pembangunan Negeri Selangor di samping melunaskan kewajiban tanggungjawab sosial kepada masyarakat.

NILAI TERAS KAMI

  • PROFESIONALISME

  • INTEGRITI

  • INOVASI

  • KOLABORASI

  • KEPRIHATINAN

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

Puan Hajah Norita binti Mohd Sidek

DIVISYEN EKONOMI & KEWANGAN

Pn. Zannifa Azura binti Ahmad

KETUA EKONOMI & KEWANGAN MERANGKAP KETUA PEGAWAI KEWANGAN

Pn. Ng Hui Mei

KETUA KEWANGAN KORPORAT

En. Muhammad Hafizullah bin Ahmad

KETUA PEGAWAI UNDANG-UNDANG

En. Ahmad Ashraf bin Asnan

KETUA PEMBANGUNAN & PERANCANGAN HARTANAH

En. Mohd Sabri bin Shariff

KETUA TEKNIKAL & PENGURUSAN BANGUNAN

En. Kamarul Nizam bin Kassim

KETUA DIGITALISASI

DIVISYEN KHIDMAT KORPORAT

En. Daud bin Abd Rahman

KETUA KHIDMAT KORPORAT

En. Azali bin Abdul Aziz

KETUA SETIAUSAHA SYARIKAT

En. Ahmad Rosly Bin Ahiar

KETUA SUMBER MANUSIA & PENTADBIRAN

En. Ahmad Azri bin Zainal Nor

KETUA TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

YM Raja Nor Izah binti Raja Jaafar

KETUA STRATEGI KORPORAT

En. Mohd Ramali bin Abu Bakar

KETUA KOMUNIKASI KORPORAT

En. Wan Zaharuddin bin Wan Ahmad

KETUA TEKNOLOGI MAKLUMAT

DIVISYEN TADBIR URUS

En. Anas bin Sulaiman

KETUA TADBIR URUS

En. Zainu bin Saat

KETUA AUDIT DALAMAN

Pn. Mudirah binti Muhammad Nor

KETUA INTEGRITI & GOVERNANS

En. Halimy bin Abdul Hamid

KETUA PENGURUSAN RISIKO

DIVISYEN DASAR

En. Mohd Hidayat Bin Mohd Sauffi

KETUA SETIAUSAHA SULIT KEPADA YAB. DATO’ MENTERI BESAR SELANGOR

En. Mohd Nazri Bin Noh

PEGAWAI TUGAS-TUGAS KHAS

En. Saifuddin Bin Shafi Muhamad

PEGAWAI KHAS / SETIAUSAHA SULIT

En. Mohd Eekmal Bin Ahmad

PEGAWAI DASAR STRATEGI DAN PENYELIDIKAN

En. Ammar Bin Ghazali

PEGAWAI DASAR SOSIAL

En. Wan Mohd Faqqerrurrazzi Firdaus

SETIAUSAHA AKHBAR