About Us - BM MENGENAI KAMI

MENGENAI

MBI SELANGOR

Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) telah ditubuhkan dibawah Enakmen Menteri Besar Selangor (Enakmen No: 3 1994) pada 21 September 1994. MBI Selangor merupakan sebuah badan yang ditubuhkan khusus untuk mentadbir pengurusan aset dan pelaburan milik Kerajaan Negeri serta mewakili Kerajaan Negeri dalam melaksanakan aktiviti berunsur perniagaan yang di luar bidang kuasa Kerajaan Negeri. MBI juga berperanan mempromosi dan mendukung usaha pembangunan Negeri Selangor di samping melunaskan kewajiban tanggungjawab sosial kepada masyarakat.

MISI

  • Untuk mentadbir harta dengan cekap

  • Untuk melaksanakan inisiatif strategik demi pembangunan ekonomi

  • Untuk menegakkan tadbir urus korporat yang cekap

  • Untuk memupuk budaya berprestasi tinggi

  • Untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan masyarakat

  • Untuk menggalakkan penglibatan sosial