Sejajar dengan visi Kerajaan Negeri Selangor untuk menjadikan Selangor sebagai Negeri Pintar di rantau ASEAN Menjelang tahun 2025, MBI Selangor telah membuat inisiatif dalam meningkatkan kualiti hidup serta mengembangkan sosio-ekonomi dan pendidikan. Usaha ini adalah komitmen berterusan MBI Selangor dan anak-anak syarikatnya dalam membantu Kerajaan Negeri untuk memajukan negeri sambil menunaikan tanggungjawabnya kepada rakyat Selangor.

INISIATIF SEMASA

SELANGOR KERJAYA

Selangor Kerjaya ialah program pemadanan kerjaya khas untuk warga Selangor. Calon akan menjalani penilaian profil serta pemadanan kerjaya sebelum penempatan kerja dilakukan. Program ini juga bakal memberi pendedahan dan pengalaman industri secara langsung menerusi latihan di tempat kerja, tanpa sebarang kos*.

SELANGOR ADVANCE

Inisiatif pembiayaan tunai bagi membantu golongan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) untuk memperbaikkan aliran tunai dan pusingan modal bagi mengekalkan kelangsungan operasi mereka terutamanya ketika fasa pemulihan ini.

RUMAH IDAMAN

Inisiatif dan formula oleh MBI Selangor dan Kerajaan Negeri Selangor untuk memberi solusi pemilikan kediaman kepada rakyat negeri Selangor. Inisiatif ini bertujuan untuk mencapai Dasar Perumahan Negeri Selangor bagi merealisasikan matlamat “Satu Keluarga Satu Kediaman Yang Sempurna”.

E-KITCHEN

Inisiatif digitalisasi perniagaan agar ekonomi negeri dapat memberi penciptaan nilai baru kepada masyarakat. Inisiatif ini membantu penjaja / peniaga kecil (PKS Mikro) untuk terus beroperasi secara dalam talian bagi memperluaskan akses pasaran.

PENGURUSAN SISA PEPEJAL

Menyediakan penyelesaian pengurusan sisa pepejal yang bersepadu kepada rakyat Selangor serta memanfaatkan teknologi terkini dalam pengurusan sisa pepejal melalui pintu masuk Smart Selangor Flagship.

PENGURUSAN AIR

Memberikan tahap perkhidmatan tertinggi kepada pengguna dengan menyediakan bekalan air yang selamat, berterusan, mudah didapati serta berpatutan mengikut tahap kepuasan mereka menerusi penambahbaikan sistem pengedaran dan rawatan air, serta pengurangan air tidak terhasil (NRW).

PENGURUSAN KEMUDAHAN

Memastikan penyelenggaraan dan pemulihan aset dan infrastruktur yang dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor dapat diuruskan dengan baik.

WIFI PERCUMA SELANGOR

Menyediakan rangkaian WiFi yang meliputi secara meluas di seluruh Selangor sama ada di bandar atau pinggiran bandar. Inisiatif ini dilakukan untuk menjadikan Selangor sebuah negeri yang canggih dan berdaya saing, sejajar dengan hasrat Kerajaan Negeri untuk menjadi negeri pintar melalui pemerkasaan Internet Of Things (IoT).

PENDIDIKAN

Membangunkan profesional dan cendikiawan yang berkebolehan, tegak dan beretika serta melahirkan pekerja berpengetahuan, berkemahiran, berketerampilan, berdaya saing dan berkepimpinan menerusi pendidikan serta latihan yang bersepadu dalam persekitaran pembelajaran yang cemerlang dan kondusif.

PELANCONGAN & KEBUDAYAAN

Mempromosikan Selangor sebagai destinasi percutian dan acara yang luar biasa. Ini termasuk memasarkan Selangor, mengembangkan, menarik dan mempromosikan acara sukan, seni, budaya dan acara perniagaan serta mendukung projek-projek utama yang akan menarik pengunjung ke destinasi tertentu.

PEDULI RAKYAT

Mewujudkan, menganjur, mentadbir dan menyelenggara suatu dana untuk digunakan semata-mata bagi faedah dan kebajikan rakyat Selangor yang lahir dan didaftarkan di Negeri Selangor pada dan selepas 1 Januari 2008 dan melahirkan usahawan baharu dikalangan rakyat yang berpendapatan rendah dengan menawarkan modal tambahan yang mudah, cepat dan tidak membebankan.

PEMBANGUNAN & PEMULIHARAAN SUNGAI

Memainkan peranan yang sangat proaktif untuk membuka potensi pembangunan serta memastikan faedah sosial, ekonomi dan alam sekitar yang lestari melalui pengurusan, pemuliharaan, perlindungan, promosi, pemulihan dan pembangunan sumber daya sungai dan laut yang berkesan dari Kerajaan Negeri Selangor.

EARLY INTERVENTION PROGRAMME (EIP)

Untuk memberi kesedaran di kalangan ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat mengenai kelewatan perkembangan kanak-kanak dan memberi peluang kepada keluarga berpendapatan rendah untuk membawa anak-anak mereka yang berumur 1-3 tahun menjalani ujian saringan untuk memastikan perkembangan mereka.

I-STATION

Mendemokrasikan pendidikan dan mengurangkan ketaksamaan, menyediakan program yang diperibadikan untuk masyarakat yang kurang terlatih serta peningkatan kemahiran untuk menaikkan kebolehpasaran dan kebolehkerjaan.

HALAL INTERNATIONAL SELANGOR

Inisiatif di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Selangor, bertujuan memanfaatkan kapasiti pasarannya agar lebih banyak organisasi dapat memperoleh keuntungan dari keuntungan perdagangan tersebut. HIS bercita-cita untuk menanamkan perdagangan global dengan kepercayaan, integriti, keselamatan dan jaminan Halalan Toyyiban untuk semua.