Assets & Invest Sub - EN ANAK-ANAK SYARIKAT KLUSTER KOMERSIAL

Koridor Utiliti Selangor (KUSEL) merupakan sebuah agensi kerajaan negeri yang ditadbir urus oleh Jawatankuasa Induk Pembangunan Koridor Utiliti Selangor dan dipantau oleh Jawatankuasa Teknikal Koridor Utiliti Selangor melalui Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan)(“MBI”).