Assets & Invest Sub - EN ANAK-ANAK SYARIKAT KLUSTER KOMERSIAL

Landasan Lumayan Sdn Bhd, diperbadankan di bawah Akta Syarikat, 1965 pada 3 Mei 2012. LLSB telah dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor sebagai Pengembang Utama untuk melaksanakan aktiviti utama dalam Peremajaan Sungai Klang yang kini dikenali sebagai Selangor Gerbang Maritim.