Assets & Invest Sub - EN ANAK-ANAK SYARIKAT KLUSTER KOMERSIAL
Anak syarikat Darul Ehsan Investment Group Berhad

Kumpulan Perangsang Selangor Berhad adalah syarikat pemegangan pelaburan yang tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad di bawah Sektor Produk dan Perkhidmatan Perindustrian.

KPS mempunyai pelaburan utama di sektor Pembuatan, serta perniagaan di sektor Perdagangan, Perlesenan dan Infrastruktur.