Assets & Invest Sub - EN ANAK-ANAK SYARIKAT KLUSTER KOMERSIAL

KDEBWM telah ditubuhkan dengan objektif untuk mengurus kutipan sisa domestik dan perkhidmatan pembersihan awam di semua Majlis Perbandaran di Selangor.