Assets & Invest Sub - EN ANAK-ANAK SYARIKAT KLUSTER KOMERSIAL

PNSB telah ditubuhkan untuk mengambilalih operasi projek komersil Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (Perbadanan) atau SSI. PNSB juga melaksanakan projek-projek pembangunan PNSB sendiri yang melibatkan kepelbagaian aktiviti terutamanya pembangunan hartanah dan lain-lain perkhidmatan seperti insuran dan pengurusan hartanah (pertanian) adalah menerusi anak-anak syarikatnya.